Framtidssamtal i HSB Living Lab

Torsdagen den 24 oktober deltog Electrolux Professional i ett Framtidssamtal i det levande forskningslabbet HSB Living Lab på Chalmers i Göteborg. Det blev en dag med inspirerande föreläsningar om vad som väntar oss i framtiden och vilka utmaningar vi kommer att möta på vägen dit. Detta följdes upp med kreativa workshops med diskussioner om hur vi tillsammans ska nå målen om ett hållbart, resurssnålt och inkluderande samhälle. 

Huvudtalare var Kajsa Crona, adjungerad professor i boendets arkitektur på Chalmers, ansvarig för Bolabbet på Sweco Architects och praktiserande bostadsarkitekt samt Roman Pixell som arbetar som  Head of Business Design på Tieto Foresight Stockholm och har 25 års erfarenhet av framtidsanalyser, koncept och definition av kundupplevelser i gränslandet mellan affär och design.

Det blev en intressant dag där vi färdades framåt i tiden, närmare bestämt till år 2062, där vi diskuterade framtidens boende med hållbarhet som ett centralt tema. Lunch intogs på nyöppnade restaurangen Waste, som använder en stor andel matsvinn som utgångspunkt i sina kreativa menyer. Vi bjöds också på framtidsgodis i form av kanderade gräshoppor och fudge med mjöl från krossade insekter som delingrediens.

Framtidssamtalet ingår i en serie samtal som drivs av IQ Samhällsbyggnads Strategiutskott med syftet att identifiera viktiga vägval och belysa långsiktiga forskningsbehov och utvecklingsområden. Resultatet av samtalsserien kommer hjälpa till att utveckla IQ Samhällsbyggnads riktning och ge perspektiv kring samhällsbyggnadssektorns egen utveckling, drivkraft och möjlighet att forma det framtida hållbara samhället.

HSB Living Lab
HSB Living Lab Framtidens mat
Framtidens tvättstudio, HSB Living Lab

För Electrolux Professional är HSB Living Lab en innovationsplattform, en möjlighet att testa framtidens smarta lösningar i ett hus där alltifrån de boendes sociala interaktion i tvättstudion till tvättprocessens miljöpåverkan kan kartläggas och analyseras. I huset finns också Framtidens tvättstudio med marknadens mest energisnåla tvättprodukter, belägen just innanför entrén.

Läs mer om HSB Living Lab

Läs mer om The Research Hub by Electrolux Professional som driver forskning kring framtidens tvättlösningar på HSB Living Lab

 

Framtidssamtal i HSB Living Lab 2019-10-25T12:19:48+00:00 Electrolux Professional