Electrolux Laundry Systems AB blir Electrolux Professional AB

Som en del i förberedelserna för att separera koncernen i två börsnoterade bolag – ”Electrolux” och ”Electrolux Professional” (se separat nyhet) byter Electrolux Laundry Systems Sweden AB namn till Electrolux Professional AB. I Electrolux Professional AB kommer båda affärsområdena Food och Laundry att ingå. 

Namnbytet skedde den 24 maj 2019. Det innebär att alla fakturor och annan dokumentation kommer att ha det gemensamma bolagsnamnet Electrolux Professional AB som avsändare, för både Food  och Laundry. Kontaktuppgifter till de båda affärsområdena är oförändrade och du hittar dem här.

Electrolux Laundry Systems AB blir Electrolux Professional AB 2019-05-29T14:21:36+00:00 Electrolux Professional